Administracja

Budynkiem Administruje Gestor Sp. z o.o.
Administrator - Tadeusz Krupiński
e-mail: t.krupinski@gestor.com.pl

Dyżury Administracji:
Wtorek 15:00 - 18:30
Środa 10:00 - 15:00
Czwartek 12:00 - 18:30